Secure-NOK and Salmon Evolution speaks about cyber security in land-based aquaculture systems

Oct 19, 2021 | Events

Secure-NOK’s Nina Hesby Tvedt and Salmon Evolution’s Hallgeir Øyen will give a speech on NFEA’s 2021 version of the annual conference on automation in the food industry. Further text in Norwegian.

NFEAs (Norsk Forening for Elektro og Automatisering) konferanse om Automatisering i Næringsmiddelindustrien 2021 fokuserer på hvordan og hvorfor produksjonen påvirkes av den digitale transformasjonen. Secure-NOK og Salmon Evolutions foredrag har tittelen “Fremtidsrettet cybersikkerhet i landbasert oppdrettsanlegg”.

 

Konferansens nettside: https://nfea.no/arrangementer/automatisering-i-naeringsmiddelindustrien-2021/