Hør panelsamtale med Secure-NOK, DNB, NSM og Sintef på Lerchendalkonferansen

Oct 15, 2020 | News

Lerchendalkonferansen er en tradisjonsrik konferanse som gjennom en årrekke har frontet betydningen av kunnskap, forskning og innovasjon for økonomi og samfunnsutvikling. Arrangørene er NTNU, SINTEF, Norges forskningsråd og Tekna, deltagelse skjer ved invitasjon og er åpen for pressen.  En viktig hensikt med konferansen er å bidra til at beslutningstakere settes i stand til å formulere kunnskapsstrategier for fremtiden. 

Lerchendalkonferansen 2020 ble arrangert 4-5 februar og hadde temaet “Hvordan sikrer vi verdien av data?”  Med cybersikkerhet som en soleklar forutsetning for å kunne svare på dette spørsmålet var en av fem blokker viet temaet. Secure-NOKs Nina Hesby Tvedt deltok i panelsamtalen “Hvordan kan vi sikre oss mot økende digital sårbarhet” sammen med Helge Rager Furuseth, Assisterende direktør i Nasjonal sikkerhetsmyndighet, NSM, Berit Børset, direktør, IT-sikkerhet, DNB og Maria Bartnes, forskningssjef, SINTEF Digital. 

Opptak av samtalen er tilgjengelig i sin helhet her: https://vimeo.com/389449158.

Mer om Lerchendalkonferansen her: https://lerchendalkonferansen.no/