Sikring av OT – tiden er inne for målrettet innsats 

Har du bedre sikkerhet som nyttårsforsett? 

Vår kommersielle leder Nina Hesby Tvedt deler noen av våre synspunkter på viktigheten av å målrette innsatsen til å beskytte de mest kritiske OT systemene.  Les hennes debattinnlegg på digi.no om hva man bør gjøre for å sikre produksjon og infrastruktur. 

 

Nina Hesby Tvedt. Foto: Ingar Sørensen