Cyber­sikkerhet for operasjonell teknologi

Cyber­sikkerhet for operasjonell teknologi

Secure-NOK er et norsk OT-sikkerhetsselskap med patentert teknologi som løser kritiske sikkerhetsutfordringer for industrielle aktører og infrastrukturleverandører.

Vi kombinerer vår teknologi (SNOK™) med tjenester fra vårt OT sikkerhetssenter. Sikkerhetssenteret er basert i Norge og leverer tjenester lokalt og internasjonalt.

Våre produkter og tjenester

P

Helsesjekk og sikkerhetsstatus

P

Ressurser og kunnskap

P

Opplæring og support

Snok logo
P

Rådgivning

P

Sikkerhetsanalyse

Vår teknologi

Vår egenutviklede monitorerings-og deteksjonssystem, SNOK™, er skreddersydd for industrielle nettverk og kontrollsystem. Vi i Secure-NOK™ har designet våre løsninger nedenfra og opp for industrielle formål. SNOK™ Cybersecurity Monitoring System kan distribueres til alle typer anlegg fra store anlegg til fjerntliggende, ubemannede stasjoner. Den gir deg automatisk tidlig advarsel om skadelig programvare/virus, uautoriserte endringer og alle stadier av hackingforsøk på systemet ditt.

Oversikt

SNOK™ synliggjør endepunkter i nettverket og deres kommunikasjonsmønstre.

Sanntidsovervåking

SNOK™ overvåker industrielle nettverk og endepunkter i sanntid for alle typer cyberangrep.

Enterprise Solutions

SNOK™ skalerer hierarkisk for store, komplekse industrielle infrastrukturer på flere steder.

Nyheter og arrangementer

Nytt whitepaper om sikkerhet i PCS 7 systemer

Nytt whitepaper om sikkerhet i PCS 7 systemer

Cybersikkerhet for OT blir ofte diskutert i generelle vendinger, men OT systemers kritikalitet og kompleksiteten varierer mye. Distribuerte kontrollsystemer (DCS) er OT systemer som brukes for å kontrollere prosessindustri.

SNOK testet i forskningsprosjekt

SNOK testet i forskningsprosjekt

Å forstå trusselbildet for kritisk infrastruktur er krevende, og testing av cybersikkerhet på operasjonell infrastruktur kan innebære svært høy risiko. Vi er derfor stolte og takknemlige for å ha vært med i forskningsprosjektet CybWin.

Kraft

Kraftforsyning er en av byggesteinene i samfunnet vårt, og derfor et utsatt sabotasjemål. Vi overvåker kraftstasjoner fra innsiden, for tidlig å oppdage tegn på mulige cyberangrep.

Produksjon

Moderne produksjonsanlegg er avhengig av samhandling med andre systemer, og inntreden av industri 4.0 øker eksponering for Cyberangrep. Vi bruker teknologi og tjenester for å kartlegge og overvåke produksjonsanlegg. På denne måten kan vi øke robustheten til anlegget, og muliggjøre effektiv overvåking mot cyberangrep i sanntid.

Olje & gass

Olje- og gassinstallasjoner er et attraktivt mål for cyberangrep, og konsekvensene kan potensielt være svært alvorlige. Vi tilbyr løsninger og tjenester for å kontinuerlig overvåke digitale blindsoner på olje- oggass anlegg. På denne måten er mulighetene større for å oppdage et mulig angrep i tidlig fase.

Datasenter

Datasenter er grunninfrastrukturen i vår digitale hverdag. Vi overvåker de tekniske installasjonene som skal til for å drifte datasenteret døgnet rundt.

Kritisk infrastruktur

Dagens kritiske infrastruktur er i økende grad digital og må beskyttes mot cybertrusler. Cybertrusler kan overføres fra IT-systemer til OT, eller OT-systemene kan angripes direkte. Vi har ekspertise på hvordan man kan sikre kritisk infrastruktur uten å gå på bekostning av høye krav til driftsstabilitet.

Våre partnere

Siemens logo
ife logo
Netsecurity
pigler logo
AWC Logo
noroff logo