Cyber­sikkerhet for operasjonell teknologi

Cyber­sikkerhet for operasjonell teknologi

Dagens trusselbilde stiller helt andre krav til sikkerhet i industrielle anlegg enn før. Kjernen i disse anleggene er kalt operasjonell teknologi, også kjent som OT.

Til tross for at samhandlingen mellom OT og IT er økende, krever OT en helt annen tilnærming til cybersikkerhet, mye på grunn av de høye kravene til driftsstabilitet.

Vår teknologi

Vår egenutviklede monitorerings-og deteksjonssystem, SNOK™, er skreddersydd for industrielle nettverk og kontrollsystem. Vi i Secure-NOK™ har designet våre løsninger nedenfra og opp for industrielle formål. SNOK™ Cybersecurity Monitoring System kan distribueres til alle typer anlegg fra store anlegg til fjerntliggende, ubemannede stasjoner. Den gir deg automatisk tidlig advarsel om skadelig programvare/virus, uautoriserte endringer og alle stadier av hackingforsøk på systemet ditt.

Oversikt

SNOK™ synliggjør endepunkter i nettverket og deres kommunikasjonsmønstre.

Sanntidsovervåking

SNOK™ overvåker industrielle nettverk og endepunkter i sanntid for alle typer cyberangrep.

Enterprise Solutions

SNOK™ skalerer hierarkisk for store, komplekse industrielle infrastrukturer på flere steder.

Våre tjenester

P

Cybersikkerhets-løsninger for OT-/ICS-systemer

P

Kunnskapshub

P

Helsesjekk og sikkerhetsanalyse

P

GAP-analyse mot beste praksis

P

Rådgivning

P

SNOK pilot

P

Opplæring og support

Nyheter og arrangementer

SNOK testet i forskningsprosjekt

SNOK testet i forskningsprosjekt

Å forstå trusselbildet for kritisk infrastruktur er krevende, og testing av cybersikkerhet på operasjonell infrastruktur kan innebære svært høy risiko. Vi er derfor stolte og takknemlige for å ha vært med i forskningsprosjektet CybWin.

Kraft

Kraftforsyning er en av byggesteinene i samfunnet vårt, og derfor et utsatt sabotasjemål. Vi overvåker kraftstasjoner fra innsiden, for tidlig å oppdage tegn på mulige cyberangrep.

Produksjon

Moderne produksjonsanlegg er avhengig av samhandling med andre systemer, og inntreden av industri 4.0 øker eksponering for Cyberangrep. Vi bruker teknologi og tjenester for å kartlegge og overvåke produksjonsanlegg. På denne måten kan vi øke robustheten til anlegget, og muliggjøre effektiv overvåking mot cyberangrep i sanntid.

Olje & gass

Olje- og gassinstallasjoner er et attraktivt mål for cyberangrep, og konsekvensene kan potensielt være svært alvorlige. Vi tilbyr løsninger og tjenester for å kontinuerlig overvåke digitale blindsoner på olje- oggass anlegg. På denne måten er mulighetene større for å oppdage et mulig angrep i tidlig fase.

Datasenter

Datasenter er grunninfrastrukturen i vår digitale hverdag. Vi overvåker de tekniske installasjonene som skal til for å drifte datasenteret døgnet rundt.

Kritisk infrastruktur

Dagens kritiske infrastruktur er i økende grad digital og må beskyttes mot cybertrusler. Cybertrusler kan overføres fra IT-systemer til OT, eller OT-systemene kan angripes direkte. Vi har ekspertise på hvordan man kan sikre kritisk infrastruktur uten å gå på bekostning av høye krav til driftsstabilitet.

Våre partnere

Siemens logo
ife logo
Netsecurity
pigler logo
AWC Logo
noroff logo