Secure-NOK Blog

Cybersikkerhet for industri (OT-sikkerhet) er et ungt fagområdet med lite tilgjengelig kompetanse. Secure-NOK er opptatt av å dele vår innsikt. Her samler vi artikler med aktuelle tema.

Hvor sikkert er egentlig et industrielt anlegg?

Hvor sikkert er egentlig et industrielt anlegg?

SNOK sensorene sladrer om alt som foregår på innsiden av produksjons­nettet. Detektor modulen oversetter sladderet til alarmer som sendes til sikkerhetsansvarlig for anlegget og Secure-NOKs analyseteam.

How to Use Standards and Guidelines to Secure Energy Assets from Cyberthreats

How to Use Standards and Guidelines to Secure Energy Assets from Cyberthreats

Secure your energy assets with our industry-leading cybersecurity solution, SNOK™. Our platform ensures comprehensive monitoring and detection, safeguarding your automation and control systems from cyber threats. With increasing digitalization in the oil and gas industry, the risk of cyber-attacks is higher than ever. Partner with us to protect your infrastructure from advanced cyber threats.

Securing Maritime Assets From Cyber Threats

Securing Maritime Assets From Cyber Threats

SNOK™ secures maritime assets from cyber threats. Control your critical infrastructure, detect breaches, and protect operations with our advanced platform. Ensure infrastructure resilience with SNOK™.

Hvordan kan kritisk infrastruktur beskyttes mot cyberangrep?

Hvordan kan kritisk infrastruktur beskyttes mot cyberangrep?

Ta kontroll over din kritiske infrastruktur med SNOK™. Oppdag kraften til å oppdage og varsle mot brudd på automatiserings- og kontrollsystemene dine. Beskytt virksomheten din mot farlige cybertrusler og sørg for motstandskraft i infrastrukturen.