Nytt whitepaper om sikkerhet i PCS 7 systemer

Nytt whitepaper om sikkerhet i PCS 7 systemer

Nytt whitepaper om sikkerhet i PCS 7 systemer Styrke cybersikkerheten i kritisk prosessindustri Cybersikkerhet for OT blir ofte diskutert i generelle vendinger, men OT systemers kritikalitet og kompleksiteten varierer mye. Distribuerte kontrollsystemer (DCS) er OT...
SNOK testet i forskningsprosjekt

SNOK testet i forskningsprosjekt

SNOK testet i forsknings-prosjekt Resultater fra forskningsprosjektet CybWin er klare Å forstå trusselbildet for kritisk infrastruktur er krevende, og testing av cybersikkerhet på operasjonell infrastruktur kan innebære svært høy risiko. Det har derfort vært svært...
Hvor sikre er OT-systemene til selskapet ditt?

Hvor sikre er OT-systemene til selskapet ditt?

Hvor sikre er OT-systemene til selskapet ditt? Få en rask vurdering av sikkerhetsstatusen for OT-systemene i ditt industrielle anlegg. Secure-NOK tilbyr en omfattende sikkerhetsløsning for ditt industrielle anlegg; SNOK IDS/Security Monitoring System. I...
Fagkveld med sikkerhet på agendaen

Fagkveld med sikkerhet på agendaen

Fagkveld med sikkerhet på agendaen Den 4. oktober var vi med på fagkveld i regi av TEKNA og Næringsforeningen på Rosenkildenhuset i Stavanger. Tema for kvelden var sikkerhet, og vi hadde besøk av vår kommersielle leder og tjenesteansvarlig Nina Hesby Tvedt, for å...
New SNOK® release 1.14.

New SNOK® release 1.14.

New SNOK® release 1.14. Secure-NOK has released version 1.14 of the SNOK® software suite with several new improvements including: A new SNOK module named the SNOK Asset Scanner. This module is optional and allows the user to perform an active SNMP based scan to get...