Nytt whitepaper om sikkerhet i PCS 7 systemer

Styrke cybersikkerheten i kritisk prosessindustri

Cybersikkerhet for OT blir ofte diskutert i generelle vendinger, men OT systemers kritikalitet og kompleksiteten varierer mye. Distribuerte kontrollsystemer (DCS) er OT systemer som brukes for å kontrollere prosessindustri. Denne typen systemer er spesielt populære i store, komplekse anlegg hvor systemet styrer mange maskiner med strenge pålitelighetskrav. Dette gjør at cyberangrep mot slike systemer kan ha svært alvorlige konsekvensene.

 

How can PCS7 distributed control systems be protected against cyberattacks