Produkter og tjenester

Kritisk infrastruktur som produksjonsanlegg, strømnett, olje- og gassinstallasjoner, vannverk, transportsystemer og mange flere – blir stadig mer sårbare for cyberangrep. Disse systemene blir i økende grad digitalisert, og blir derfor også eksponert mot mulige cyberangrep som kan ha svært alvorlige konsekvenser.

Våre produkter

Tonje at location

Cybersikkerhetsløsninger for OT-/ICS-systemer

Vår teknologi (SNOK) overvåker nettverkstrafikk og industrielle endepunkter for å oppdage tidlige tegn på inntrenging. Vi ser etter unormal oppførsel i OT/ICS-infrastrukturen og oppdager mistenkelige hendelser som uautorisert utstyr eller nettverkstrafikk. SNOK vil også varsle om endringer i ressursbruk og andre hendelser som kan indikere at noe er unormalt.

Secure-NOK kombinerer vår egen teknologi med rådgivningstjenester for å hjelpe infrastruktureiere med å beskytte driften, bygge motstandskraft og svare på cybertrusler. Vårt sikkerhetssenter analyserer kontinuerlig trender og gir anbefalinger for kontinuerlige forbedringer.

Network Intrusion Detection System (IDS)

Vårt Network Intrusion Detection System (IDS)  SNOK™ overvåker intern og ekstern kommunikasjon i et kontrollsystem. SNOK oppdager virus, skadevare, og sofistikerte angrep (Advanced Persistent Threats), inkludert de som ikke kan oppdages av konvensjonelle sikkerhetsverktøy. SNOK™ Network IDS kan plasseres i nettverkets ytterkant, eller ved strategiske interne punkter for å overvåke datatrafikken mellom kritiske komponenter.

Endepunktovervåking

SNOK™ Endepunktsovervåkning (Endpoint Monitoring) overvåker Windows- og Linux-endepunkter som HMI-er, SCADA, Servere, Historians, arbeidsstasjoner, inkludert eldre u-supporterte legacy versjoner. Ved å overvåke anomalier i endepunkter, vil SNOK™ gi et tidlig varsel om ondsinnet aktivitet enten det kommer utenfor infrastrukturen eller en innsider som ubevisst eller bevisst starter et angrep fra et endepunkt.

PLC Threat Detection

Programmerbare logiske kontrollere, PLSer, er arbeidshestene til de fleste moderne fabrikker og anlegg. PLS-er er robuste, pålitelige enheter som brukes til å kontrollere ofte kritiske prosesser og aktiviteter utført av roboter. Dessverre er disse tradisjonelt ikke designet med tanke på sikkerhet og blir stadig mer sårbare, ettersom nettverkene de opererer i blir mer sammenkoblet. SNOK™ PLC Threat Detection vil overvåke for unormal oppførsel, konfigurasjonsendringer og omprogrammering av PLS-er og gir umiddelbare varsler ved deteksjon.

Asset skanner

Det første trinnet i å forsvare industrielle nettverk er å være klar over de individuelle enhetene som utgjør systemet. Ved installasjon, oppdager SNOK™ automatisk alle noder i nettverket og produserer en liste over utstyr –  SNOK™ Asset List.

SNOK™ Network IDS bruker passiv nettverkssniffing for å oppdage og overvåke utstyr. For å samle inn mer informasjon om utstyret, kan SNOK™ utvides med SNOK™ Asset Scanner-modulen. Asset Scanner bruker aktive skanningsteknikker for å samle informasjon om utstyr på en skånsom og industrivennlig måte.

Fordelene med SNOK™

SNOK™ er designet og bygget for industrielle formål. Den gir deg innsyn og kontroll ved de forskjellige angrepspunktene som finnes i et OT-miljø. Uten å forstyrre den industrielle prosessen, oppdager SNOK™ cyberangrep og feil i kontrolllaget til industrielle nettverk.

Nettverk og endepunkter

Vår patenterte teknologi, SNOK, kombinerer nettverks og endepunkts overvåkning for å få en mer komplett innsikt i infrastrukturen.

Deteksjon av atferdsavvik

SNOK bruker anomalibasert deteksjon for å oppdage alle typer inntrengning både fra kjent og ukjent skadelig- skadevare og ikke skadevare.

Bygget for industri

  • Hardware- og leverandøruavhengig
  • Opptar minimale ressurser på den industrielle infrastrukturen
  • Ikke behov for signaturoppdateringer eller liknende for å detektere nye angrep
  • Snok er bakover kompatibel for å overvåke eldre ustyr
  • Rask og enkel installasjon

 

Våre tjenester

Vårt security senter med kompetente rådgivere tilbyr spesialisttjenester innen OT-sikkerhet.

Secure-NOK kombinerer teknologi med analyse- og rådgivningstjenester for å hjelpe infrastruktureiere med å beskytte driften, bygge motstandskraft og svare på cybertrusler. Vårt sikkerhetssenter analyserer kontinuerlig trender og gir anbefalinger for kontinuerlige forbedringer. Dette gir eiere av kritisk infrastruktur svært god sporbarhet av datatrafikken, og kan iverksette tidlige tiltak for å forhindre cyberangrep.

Helsesjekk og sikkerhetsanalyse

Vi tilbyr tjenester for å bistå våre kunder i å få maksimalt ut av innsikten vår sikkerhetsløsning SNOK gir.

Vår helsesjekk gjennomgår tilgjengelige data om ditt anlegg, og identifiserer sårbarheter og sikkerhetsbrudd. Vi tilbyr månedlige eller kvartalsvise statusrapporter av sikkerheten i ditt anlegg.

Rådgivning og kurs

Våre rådgivere har ekspertise på OT sikkerhet og benytter anerkjente standarder som IEC 62443 og NIST Cyber security framework. Vi gjennomfører GAP-analyser av sikkerheten i ditt anlegg mot beste praksis OT-sikkerhet.

Vi tilbyr skreddersydde kurs i OT-sikkerhet, tilpasset din bedrifts behov. Våre opplæringsprogrammer er tilpasset både ledelse og operasjonelt personell.

snok eye

SNOK – pilot med support

For å komme i gang med kontroll på sikkerheten tilbyr vi pilotprosjekter av SNOK, skreddersydd for bedriftens behov.

Som en del av prosjektet tilbyr vi omfattende rådgivning og support slik at kunden får utnyttet pilotfasen best mulig.