Mar 14, 2018 | News

Secure-NOK, det norske spesialistselskapet innen industriell cybersikkerhet, har inngått partnerskap med Siemens om å integrere Secure-NOKs løsninger for industriell cybersikkerhet med Siemens’ portefølje av robuste industrielle nettverksprodukter.

Moderne industri preges i dag av økt digitalisering, automatisering og nettverkskommunikasjon. Dette gjør industriell infrastruktur sårbar for cyberangrep som tidligere i hovedsak rammet IT-nettverk. Virksomheter som driver kraftproduksjon- og distribusjon, vannverk, transportstyring, eier olje- og gassinstallasjoner, fabrikker og mye annet er i økende grad utsatt for cyberangrep som kan forårsake avbrudd og i verste fall ulykker og ødeleggelse.